коэффициент ослабления ионизирующего излучения

коэффициент ослабления ионизирующего излучения
jonizuojančiosios spinduliuotės slopinimo koeficientas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Kurio nors jonizuojančiosios spinduliuotės parametro (dozės, dozės galios ir kt.) kitimo charakteristika, prilygstanti jo kiekybinių reikšmių (jonizuojančiajai spinduliuotei praėjus pro apsauginį sluoksnį ir iki apsauginio sluoksnio) santykiui. Jonizuojančiosios spinduliuotės slopinimo koeficientas yra pagrindinis medžiagos apsauginių savybių rodiklis. Praktikoje vartojamos slopinimo kartotinio (atvirkštinės jonizuojančiosios spinduliuotės slopinimo koeficiento reikšmės) ir pusinio slopimo sluoksnio sąvokos. Slopinimo kartotinis (dar vadinamas vidutiniu jonizuojančiosios spinduliuotės slopinimo koeficientu) rodo, kiek kartų medžiaga arba apsauginis įrenginys mažina apšvitos dozę arba dozės galią, pvz., atvirasis nedezaktyvuotas apkasas – 3, blindažas – 500, slėptuvė – 1000 kartų ir pan. atitikmenys: angl. ionizing radiation reduction coefficient rus. коэффициент ослабления ионизирующего излучения ryšiai: dar žiūrėkpusinio slopimo sluoksnis

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”